poniedziałek, 25 stycznia 2016

...a wiecie, wiecie, wiecie...

..., że dzisiaj jest Dzień Kryptologii? Cóż to takiego? Już wyjaśniam. 
Słowo to pochodzi z greckiego "kryptós", co oznacza UKRYTY I "logos", czyli NAUKA. Jest to więc dziedzina nauki zajmująca się  przekazywaniem pewnych informacji w sposób nieoczywisty, zaszyfrowany, zabezpieczony przed ewentualnym, niepowołanym dostępem. Ma dwie odnogi - kryptografię i kryptoanalizę.


KRYPTOGRAFIA - czyli inaczej KLUCZ -
nauka o odtajnianiu wiadomości, deszyfrowaniu, szyfrowaniu, o czynnościach zmierzających do weryfikacji pewnych ukrytych danych.

KRYPTOANALIZA - czynności zmierzające do rozszyfrowania pewnych wiadomości bez użycia klucza. Przełamywanie określonych zabezpieczeń szyfru.

Kryptologię stosuje się m.in. w kartach bankowych, kartach kredytowych, przy transakcjach elektronicznych, sporządzaniu haseł komputerowych, ale także w poważnych sprawach wagi państwowej w wojskowości, czy dyplomacji.

Cała operacja polega na tym, aby zamienić tzw. tekst jawny w szyfrogram, czyli tekst utajniony. 

Najpopularniejsze i najbardziej znane są:
-  szyfry podstawieniowe, czyli zastąpienie liter innymi według określonego schematu, klucza
-  szyfry transpozycyjne, czyli przestawieniowe - zmiana kolejności liter według ustalonej reguły

Tutaj należy wspomnieć o znanej każdemu ENIGMIE. Była to niemiecka maszyna szyfrująca opracowana przez niejakiego Artura Scherbiusa. Po raz pierwszy szyfrogramy zakodowane za pomocą tego przenośnego urządzenia udało się rozszyfrować polskim kryptologom w 1932 roku. Sama maszyna używana była głównie podczas II wojny światowej przez siły zbrojne i wywiadowcze Niemiec.

Brak komentarzy: