piątek, 5 grudnia 2014

CO Z TYMI MIKOŁAJKAMI?:)Mikołajki – tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego w katolicyzmie i prawosławiu 6 grudnia. Od 1969 roku w Kościele katolickim jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne. Współcześnie Mikołajki są związane z baśniową postacią wzorowaną na świętym Mikołaju, wykorzystywaną w kulturze masowej przy okazji świąt Bożego Narodzenia.


...ALE

Święty Mikołaj, biskup Miry, ze względu na przypisywane mu legendą uczynki (m.in. cały majątek rozdał biednym), został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często w infule i pastorałem, z workiem prezentów i pękiem rózg w ręce. 
6 grudnia (w rocznicę śmierci świętego) grzecznym dzieciom przynosi prezenty (zwykle słodycze), 
a niegrzecznym (na ostrzeżenie) rózgę.

Tak ikona przedstawiła pierwowzór postaci świętego Mikołaja, biskupa Miry.


Trochę zasad pisowni:
5 maja 2004 Rada Języka Polskiego zaleciła, że pomimo iż nazwę imienia (Mikołaj) lub świętego (św. Mikołaj) piszemy wielką literą, to w znaczeniu postaci przynoszącej prezenty z okazji Bożego Narodzenia należy ją pisać małą literą:święty mikołaj (np. Tata przebrał się za świętego mikołaja). Również małą literą pisze się nazwę obrzędu, jakim są mikołajki.

Brak komentarzy: